• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

19

การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์นั้น นอกจากราคาที่ตกลงในการซื้อขายแล้วค่าใช้จ่ายอีกส่วนนึงที่ต้องคำนึง คือค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เพราะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงจึงต้องทำข้อตกลงให้ชัดเจนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อไม่ให้มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินโดยค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัยพ์จะคำนวนจากร้อยละ 2 ของราคาประเมินจากกรมธนารักษ์  ซึ่งราคาประเมินจากธนารักษ์จะมีการปรับปรุงราคาทุกๆ 4 ปี

ดังนั้นทุกครั้งที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ โดยส่วนใหญ่ผู้ซื้อ-ผู้ขายจะนำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปให้เจ้าพนักงานที่ดินคำนวณราคาประเมินในวันโอนกรรมสิทธิ์ หรือ เข้าไปสอบถามล่วงหน้าก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน กรมธนารักษ์ ได้พัฒนาระบบเผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ผ่านทางเว็บไซต์ กรมธนารักษ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยสามารถกรอกข้อมูล ระวาง-แผ่น เลขที่ดิน เลขที่โฉนด แม้ว่าระบบดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ได้บางพื้นที่แต่คาดว่าในอนาคตจะสามารถตรวจสอบราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย

17

เว็บไซต์ในการตรวจสอบราคาอสังหาฯ: http://www.tgis-pv.treasury.go.th/index.php/view?lang=thai

เรียบเรียงบทความ “ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์”

โดย ทีมงาน คลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

LINE ID: @klungbaan

Related posts

USAThailand