• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

Homeloan Connect

ยื่นขอสินเชื่อบ้านได้ด้วยตนเอง

 

สื่อกลางด้านการขอสินเชื่อบ้านด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ เชื่อมต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยไม่ต้องออกจากบ้าน ประกอบไปด้วย

  • ประเมินวงเงิน (Pre-Approve)
  • สินเชื่อบ้านมือหนึ่ง-บ้านมือสอง
  • สินเชื่อเพื่อการก่อสร้าง
  • รีไฟแนนซ์

สมัครสินเชื่อบ้านออนไลน์

กับ Klungbaan Homeloan Connect

null
ทำธุรกรรมได้ด้วยตนเองแม้อยู่ที่บ้าน
null
มีช่องทางติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง
null
เปรียบเทียบสินเชื่อหลายธนาคาร
null
ได้ข้อเสนอที่เหมาะสมกับตนเอง
null
ลดขั้นตอนการขอสินเชื่อ
null
ประเมินความสามารถก่อนซื้อบ้าน
null
เปรียบเทียบสินเชื่อหลายธนาคาร
null
ได้ข้อเสนอที่เหมาะสมกับตนเอง
null
ลดขั้นตอนการขอสินเชื่อ
null
ประเมินความสามารถก่อนซื้อบ้าน

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่อยู่ในระบบของเรา

เรื่องน่ารู้สินเชื่อบ้าน

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อคลังบ้าน Homeloan Connect คืออะไร ?

เราคือ สื่อกลางในการ ยื่นขอสินเชื่อบ้าน (เบื้องต้น) ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน กับ เจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถานบันการเงิน (ธนาคาร) กว่า 10 แห่ง ทำให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถสอบถาม และส่งข้อมูลความต้องการ ให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อจากสถานบันการเงินได้โดยตรง

ทำไมต้องสมัครขอสินเชื่อบ้านกับคลังบ้าน Homeloan Connect ?

ในการขอสินเชื่อบ้านนั้น เนื่องจากสถาบันการเงินแต่ละแห่ง มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ตามแต่ละช่วงเวลา ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ไม่ได้มี ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ แบบเดียวตลอดในทุกๆธนาคาร ดังนั้นการ สื่อสารกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรง จึงสามารถทำให้ผู้ยื่นกู้เข้าใจ ระเบียบ ข้อกำหนด ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบ้าน ของแต่ละธนาคาร ได้ดีกว่า เนื่องจากจะได้รับข้อมูลการขอกู้ และเงื่อนไขในการอนุมัติ รวมไปถึง โปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน ที่อัพเดทล่าสุด ได้ตลอดเวลา

ข้อแตกต่างระหว่างการยื่นขอสินเชื่อด้วยตนเอง กับ การยื่นสินเชื่อผ่านคลังบ้าน Homeloan Connect ?

1. การยื่นขอสินเชื่อด้วยตนเองโดยตรงหรือผ่านฝ่ายขายโครงการ
• การติดต่อขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อพร้อมๆกันทุกๆสถาบันการเงิน ในเวลาเดียวกัน เพื่อขอข้อมูล ระเบียบ และเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อบ้าน นั้นทำได้ยาก
• แม้แต่การขอสินเชื่อจากการซื้อบ้านกับทางโครงการบ้าน ซึ่งมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อจากสถาบันการเงินอยู่แล้ว … บางครั้งก็สามารถยื่นเอกสารขอสินเชื่อได้ ครั้งละ 1- 3 แห่งเท่านั้น
2. การยื่นขอสินเชื่อผ่าน สินเชื่อคลังบ้านคอนเน็ค
• สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมกัน กว่า 10 แห่ง ในเวลาเดียวกัน ทำให้สามารถทราบผลในการอนุมัติสินเชื่อ และเปรียบเทียบข้อมูลโปรโมชั่นของแต่ละแห่ง ได้ภายในเวลา 1 เดือน

คลังบ้าน Homeloan Connect เป็นผู้อนุมัติสินเชื่อหรือไม่ ?

ไม่… เราไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ วงเงินสินเชื่อบ้าน หากแต่เป็นระบบที่ช่วยประสานงานกับ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจากสถาบันการเงิน กับ ผู้ยื่นขอสินเชื่อ เท่านั้น

เหตุใดการยื่นกู้สินเชื่อผ่านคลังบ้าน Homeloan Connect ทำให้รู้ผลการอนุมัติสินเชื่อได้เร็วขึ้น ?

เพราะผู้ยื่นกู้จะสามารถทราบข้อมูล การประเมินศักยภาพผู้ขอกู้ (Pre-Approve) จากเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน นั้นๆโดยตรง จากสถาบันการเงิน กว่า 10 แห่ง จึงทำให้มีข้อมูลเพียงพอในการสามารถตัดสินใจ เพื่อเลือกยื่นเรื่องขออนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงินที่ดีและเหมาะสมที่สุด จึงทำให้รู้ผลการอนุมัติสินเชื่อ ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ได้อย่างรวดเร็ว

เหตุใดการยื่นกู้สินเชื่อผ่านคลังบ้าน Homeloan Connect ทำให้การยื่นขอสินเชื่อสะดวกขึ้น ?

เพราะ การทราบข้อมูล Pre-Approve ก่อน ทำให้ผู้ยื่นกู้ไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นเอกสารขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายๆแห่งที่อาจจะทำให้ไม่ผ่าน หากแต่ สามารถเลือกยื่นกับสถาบันการเงินที่เข้าเกณฑ์และเงื่อนไขตรงกับคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ ได้เลยโดยตรง ทำให้สะดวกขึ้น

การอนุมัติวงเงินกู้ ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้อย่างไร ?

การอนุมัติวงเงินกู้นั้น ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ 2 ส่วนคือ
1. รายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน
2. ภาระหนี้ ซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือคือธนาคาร จะเช็คโดยตรงกับ เครดิตบูโร (ซึ่งส่วนนี้ ต้องมีการเซ็นต์เอกสารยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลจากเครดิตบูโร)

USAThailand