• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR, MRR คืออะไร

ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR, MRR คืออะไร

9

หลายครั้งที่เราเคยได้ยินเจ้าหน้าที่สินเชื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเพื่อขอสินเชื่อ MLR, MOR และ MRR โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่หลายธนาคารก็ออกโบรโมชั่นเพื่อเสนอเป็นทางเลือกให้ลูกค้า เช่น ดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี ปีต่อมาลอยตัวเป็น MLR + 1 หรือ คงที่ 2 ปีปี่ที่ 3 เป็น MLR +1.25

ซึ่งบางครั้งเราทำให้เกิดความลังเลว่าควรเลือก อัตราดอกเบี้ยแบบไหน ซึ่งโดยทั่วไปดอกเบี้ยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

  1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือที่เราเรียกกันว่า Fixed rate ซึ่งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ตัวเลขเท่าเดิมตลอดช่วงเวลาที่ตกลงและกำหนดเช่น กำหนดว่าให้ชำระดอกเบี้ย 3% เป็นระยะเวลา 1 ปีแรก หรือ กำหนด 3.25% เป็นระยะเวลา 2 ปีแรก เป็นต้น
  1. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ Floating rate ซึ่งหมายความถึง อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งและในแต่ละช่วงเวลา โดยส่วนใหญ่นั้น ทางธนาคารแต่ละแห่งก็จะแจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ยกันเป็นครั้งคราวไปผู้ที่สนใจก็สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งนั้น หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งดอกเบี้ยลอยตัวที่เราพบบ่อยก็จะมี MLR, MOR และ MRRMLR หรือ Minimum Loan Rate ก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ก็ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีพอ ลักษณะของสินเชื่อจะมีระยะเวลาในการกู้ยืม หรือ Term Loanที่ค่อนข้างยาวแต่ก็มีกำหนดของระยะเวลาที่ชัดเจนนะคะ เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ หรือ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

MOR หรือ Minimum Overdraft Rate หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่เกรดดี ในกรณีเบิกเงินเกินยอดในบัญชี

MRR หรือ Minimum Retail Rate ก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายเล็ก ๆ หรือ รายย่อยชั้นดีอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน หรือ สินเชื่อบัตรเครดิต

โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะถูกกำหนดออกมาจากธนาคารแต่ละแห่งซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยอาจไม่ได้เป็นอัตราเดียวเท่ากันทุก ๆ ธนาคารหรอกเพราะว่าความแตกต่างทางต้นทุนของธนาคารแต่ละแห่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องของธนาคารต่าง ๆ ก็อาจจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝาก, จำนวนเงินฝาก, สถานะของกองทุนต่าง ๆ,อัตราส่วนของกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง, ปริมาณของจำนวนเงินสำรอง, จำนวนหนี้เสีย และ สภาพคล่องของแต่ละธนาคารและถึงแม้ว่า MLR นั้นจะหมายถึงอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่และมีประวัติดี หรือมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันแต่ก็มีอยู่เหมือนกันที่ทางธนาคารจะมอบอัตราดอกเบี้ย MLR ให้กับลูกค้าทั่วไปได้เช่นกันไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นลูกค้ารายใหญ่เพียงอย่างเดียว เพียงแต่ทางธนาคารจะเสนอให้ก็ต่อเมื่อเป็นการกู้สินเชื่อระยะยาวที่มีระยะเวลากำหนดไว้แน่นอนเช่นสินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย แต่ธนาคารก็มักจะออกโปรโมชั่นเป็น MLR+1% หรือ MLR 1.25% หรือ ใช้ร่วมกับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีแรกๆดังที่ยกตั่วอย่างมาในข้างต้น


เรียบเรียงบทความ “ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR, MRR คืออะไร”

โดย ทีมงานคลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

LINE ID: @klungbaan

Related posts

USAThailand