• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

เปรียบเทียบดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านจาก 10 ธนาคารชั้นนำ (ตุลาคม 2561)

เปรียบเทียบดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านจาก 10 ธนาคารชั้นนำ (ตุลาคม 2561)

สำหรับที่มีแผนกำลังจะยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย จากธนาคาร วันนี้ทีมงานบ้านดี เราได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียด ดอกเบี้ยสินเชื่อจาก 10 ธนาคารชั้นนำ ของประเทศไทยมาฝากค่ะ จะมีโปรโมชั่นไหนน่าสนใจบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

รวบรวมโปรโมชั่น สินเชื่อที่อยู่อาศัยจาก 11 ธนาคารชั้นนำ

 • โปรโมชั่นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ปี อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่  1 – 6 = MRR – 5.76% (0.99%) ต่อปี
เดือนที่  7 – 36 = MRR – 3.10% (3.65%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
= MRR-1.00% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อย
= MRR-0.50% ต่อปี
 • กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ
= MRR

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 • โปรโมชั่นสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตารางการผ่อนชำระค่างวดโดยประมาณ (สำหรับสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เฉพาะทางเลือกที่ 1)

เงินต้น (บาท) จำนวนปี และค่างวดผ่อนชำระรายเดือน (บาท)
5 10 15 20 25 30
1,000,000 19,900 11,700 9,100 7,900 7,200 6,800
2,000,000 39,700 23,400 18,100 15,700 14,300 13,500
3,000,000 59,600 35,000 27,200 23,500 21,400 20,200
4,000,000 79,400 46,700 36,200 31,300 28,600 26,900
5,000,000 98,700 57,700 44,600 38,400 34,900 32,800

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

 • โปรโมชั่นสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

 • โปรโมชั่นสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกสิกรไทย

เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม ดอกเบี้ยต่ำ 0.6% นาน 8 เดือน กู้เต็ม 100%

​​​​​​​​​​​​ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าพนักงานรายได้ประจำ รับดอกเบี้ยต่ำ 0.60% นาน 8 เดือน​

อัตรา​ดอกเบี้ย ปีที่ 1 ปีที่ 2-3
ห​ลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา
อัตราดอ​กเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุญญา (20 ปี)
เดือนที่ 1-8 เดือนที่ 9-12
แบบที่ 1
(*ทำประกันตามเงื่อนไข)
0.60% MRR-4.20% MRR-2.70% MRR-1.50% 3.40% 4.44%
แบบที่ 2
(ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข /​  ไม่ทำประกัน)
0.60% MRR-3.60% MRR-2.50% MRR-1.50% 3.60% 4.51%​

​ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ รับดอกเบี้ยต่ำ 0.60% นาน 8 เดือน​

อัตรา​ดอกเบี้ย ปีที่ 1 ปีที่ 2-3
ห​ลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา
อัตราดอ​กเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุญญา (20 ปี)
เดือนที่ 1-8 เดือนที่ 9-12
แบบที่ 1
(*ทำประกันตามเงื่อนไข)
0.60% MRR-2.70% MRR-2.20% MRR-1.00% 3.90% 4.63%
แบบที่ 2
(ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข /​  ไม่ทำประกัน)
0.60% MRR-2.10% MRR-2.00% MRR-1.00% 4.10% 4.70%​
MRR = 7.12% (ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 61)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย
 • โปรโมชั่นสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารทหารไทย

อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
เงื่อนไข ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย
EIR รับสิทธิเพิ่มเติม
สมัครพร้อม
ผลิตภัณฑ์เสริม
3 ประเภท
ปีที่ 1-3 MRR-2.525% ต่อปี 4.75% 4.92% ฟรี  ค่าจดทะเบียนจำนอง
ฟรี  ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี  ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.275% ต่อปี 5.00%
สมัครผลิตภัณฑ์
เสริมไม่ครบ
ทั้ง 3 ประเภท
ปีที่ 1-3 MRR-2.025% ต่อปี 5.25% 5.25% ฟรี  ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี  ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.025% ต่อปี 5.25%
อัตราดอกเบี้ยกรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง
เงื่อนไข ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย
EIR รับสิทธิเพิ่มเติม
สมัครพร้อม
ผลิตภัณฑ์เสริม
3 ประเภท
ปีที่ 1-3 MRR-1.525% ต่อปี 5.75% 5.75% ฟรี  ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี  ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.525% ต่อปี 5.75%
สมัครผลิตภัณฑ์
เสริมไม่ครบ
ทั้ง 3 ประเภท
ปีที่ 1-3 MRR-1.025% ต่อปี 6.25% 6.25% ฟรี  ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี  ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านธนาคารทหารไทย

 

 • โปรโมชั่นสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารธนชาต

อัตราดอกเบี้ย


ประกอบด้วย 4 ทางเลือก

1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

 • ที่ 1 : 2.990% ต่อปี
 • ปีที่ 2-3 : MLR – 0.795%
 • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
 • *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.657%

2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

 • ปีที่ 1-2 : 4.250% ต่อปี
 • ปีที่ 3 : MLR – 0.900%
 • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
 • *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.623%

3. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

 • ปีที่ 1 : 3.750% ต่อปี
 • ปีที่ 2 : 4.750% ต่อปี
 • ปีที่ 3 : 5.750% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
 • *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.619%

4. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

 • ปีที่ 1-3 : MLR – 2.000% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
 • *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.605%

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> โปรโมชั่นดอกเบี้ยบ้านธนาคารธนชาต

 

 • โปรโมชั่นสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน

ปีที่ 1

หลังจากนั้น

3.25%

MLR – 0.25%

ระยะเวลาในการกู้สูงสุด 30 ปี หากซื้อที่ดินไว้ปลูกบ้านในอนาคตกู้ได้สูงสุด 15 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> โปรโมชั่นดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย
 • โปรโมชั่นสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์

หากคุณฝันอยากมีบ้าน ความฝันของคุณเป็นจริงได้ไม่ยาก ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้คำปรึกษา และมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้คุณ เพื่อให้คุณและครอบครัวมีความสุขในบ้านที่อบอุ่น ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> โปรโมชั่นดอกเบี้ยบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

 

 • โปรโมชั่นสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารยูโอบี

 

 • กรณีซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด )
 • กรณีซื้อบ้านมือสอง วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด)
 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อสร้างบ้าน (70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน)
 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> โปรโมชั่นดอกเบี้ยบ้านธนาคารยูโอบี

 

 • โปรโมชั่นสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารออมสิน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> โปรโมชั่นดอกเบี้ยบ้านธนาคารออมสิน

 

บทความ “เปรียบเทียบดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านจาก 10 ธนาคารชั้นนำ (ตุลาคม 2561)”

โดย ทีมงาน บ้านดี  (www.baan-d.com)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line : @klungbaan

Related posts

USAThailand