• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

การทำสัญญาจะซื้อจะขาย และ ตรวจรับงาน

หลังจากพิจารณาเลือกซื้อบ้านจนตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อบ้านหลังไหน สิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือ การทำสัญญาจะซื้อจะขาย และการตรวจรับบ้านก่อนโอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญและต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง

การทำสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งเป็นข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อเป็นการแสดงเจตนาว่าจะทำการซื้อขายกัน และจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ขึ้นในภายหลัง เพื่อป้องกันการผิดสัญญา ไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกและเกิดปัญหาขัดแย้งขึ้นภายหลังนั่นเอง

การตรวจรับบ้านคือขั้นสุดท้ายก่อนจะลงนามรับบ้านเป็นขั้นตอนที่เจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญและละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างมากในการพิจารณาเพื่อจะได้ไม่ต้องมาตามแก้ไขปัญหาอีกในภายหลังเนื่องจากเมื่อท่านทำการเซ็นรับบ้านไปแล้วนั้นจะถือว่าท่านยอมรับกับสภาพบ้านที่โครงการขายให้และถ้าหากเกิดความผิดพลาดและต้องการทำการแก้ไขหลังจากเซ็นรับบ้านไปแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ยากและมีความล่าช้าในการดำเนินการแก้ไข

 

USAThailand