• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรก่อนยื่นสินเชื่อบ้าน

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรก่อนยื่นสินเชื่อบ้าน

“บ้าน” ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงมาก สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนซื้อบ้านสักหลังก็ต้องใช้เวลานาน เนื่องด้วยต้องมีการวางแผนการเงินเพื่อสำรองจ่าย วางแผนการผ่อนชำระในอนาคต รวมถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการขอกู้สินเชื่อบ้านคือ การตรวจสอบเครดิตบูโร ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักสำคัญในการยื่นขอสินเชื่อบ้านหรือการขอสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ สำหรับขั้นตอนการยื่นขอเช็คเครดิตบูโรต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนั้น มาติดตามได้จากข้อมูลถัดจากนี้ที่เรารวบรวมนำมาเป็นความรู้ให้กันดีกว่าค่ะ

 

แบบรอรับได้ภายใน 15 นาที ค่าบริการ 100 บาท

ขั้นตอนการขอข้อมูลของตนเอง ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง

 1. ยื่นบัตรประชาชน
 2. ชำระค่าบริการ 100 บาท
 3. รอรับผลได้ทันทีภายใน 15 นาที

แบบรับเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วัน ค่าบริการ 150 บาท

ขั้นตอนการยื่นตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารต้องการยื่นคำขอตรวจข้อมูลเครดิต
 2. ยื่นบัตรประชาชนของตนเอง
 3. ชำระค่าบริการ 150 บาท
 4. รอรับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ

การตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่

 • บมจ. ธนาคารธนชาติ
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • บมจ.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
 • บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


ยื่นคำขอผ่าน Internet Banking

 1. มีบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ หรือธนาคารกรุงไทย
 2. เข้าเว็บไซต์ Internet Banking ของธนาคาร และเข้าสู่ระบบ ลูกค้าธนาคาร
 3. เลือกเมนู “บริการขอข้อมูลเครดิต (NCB)”
 4. ชำระค่าบริการ 150 บาท
 5. รอรับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ

ขั้นตอนยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านธนาคารบนมือถือ (Mobile Banking)

 1. มีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารธนชาติ
 2. โหลดแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคาร
 3. ลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน
 4. เลือกข้อมูล “ตรวจสอบเครดิตบูโร”
 5. รอรับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ

ขั้นตอนยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านตู้

 1. มีบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์
 2. เลือกเมนู “ตรวจสอบข้อมูลเครดิต”
 3. ชำระค่าบริการ 150 บาท (หักจากบัญชี)
 4. รอรับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ

ขั้นตอนยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านที่ทำการไปรษณีย์ 291 แห่งทั่วประเทศ

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ต้องการยื่นคำขอตรวจข้อมูลเครดิต
 2. ยื่นบัตรประชาชนของตนเอง
 3. ชำระค่าบริการ 150 บาท
 4. รอรับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการเรียบเรียงบทความ “ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรก่อนยื่นสินเชื่อบ้าน”
โดยทีมงานคลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

Line ID : @klungbaan 

Related posts

USAThailand