• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

สินเชื่อบ้าน แบงค์ออฟไชน่า

สินเชื่อบ้าน แบงค์ออฟไชน่า

สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า

จุดเด่น

สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า เป็นสินเชื่อบ้านสำหรับท่านที่ต้องการซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ด้วยข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ที่ทำให้ท่านประหยัดดอกเบี้ยสูงสุดตลอดอายุสัญญา และไม่ต้องยุ่งยากกับการรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต

จุดเด่น

 • ประหยัดได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก
 • สำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในระยะยาว ธนาคารขอนำเสนอดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะถูกลงเมื่อผ่อนกับธนาคาร 3 ปีขึ้นไป หรือ
 • กรณีท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในช่วงสั้น ธนาคารนำเสนอดอกเบี้ยถูกในช่วงแรกเพื่อตอบความต้องการของท่าน
 • ไม่ต้องยุ่งยากกับการรีไฟแนนซ์อีกต่อไป
 • ยอดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง ล้านละ 5,900 บาทต่อเดือน
 • ไม่บังคับทำประกันชีวิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย (สำหรับชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย สามารถเป็นผู้ค้ำประกันให้กับคู่สมรสสัญชาติไทยได้)
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือ
 • เจ้าของกิจการ ที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 3 ท่าน (ผู้กู้ร่วมต้องเป็นบุคคลในครอบครัว หรือคู่สมรสของผู้กู้หลัก)

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารใบคำขอสินเชื่อ และข้อมูลส่วนตัว

 • ใบคำขอสินเชื่อ (ขอได้จากสาขาของธนาคาร หรือโทร. 02-286-1010 ต่อ 2523 – 2527 ในวันเวลาทำการ)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้

1. ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงาน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 ดือน

2. กรณีเจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ

 • ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือรายงานการประชุม
 • สำเนาบัญชีธนาคารนย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินของกิจการ 2 ปีล่าสุด รวมถึงบัญชีภายใน หรือเอกสารการเสียภาษี (ถ้ามี)

เอกสารแสดงข้อมูลหลักประกัน

 • หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ้ามี)
 • หลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด

 • สาขาของแบงค์ออฟไชน่าทุกแห่ง
 • เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ กว่า 1,100 สาขา ทั่วประเทศ
 • เครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย์ กว่า 2,000 เครื่อง ทั่วประเทศ
 • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถชำระผ่านได้ทุกช่องทาง

หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ

 • หักเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวันของแบงค์ออฟไชน่า หรือธนาคารไทยพาณิชย์

วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ
 • โทร. 02-286-1010 ต่อ 2523 – 2527 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.30 หรือ
 • อีเมล์ personalloan.th@bankofchina.com

หมายเหตุ: สำหรับเงื่อนไขอื่นๆที่มิได้กล่าวถึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า

จุดเด่น

สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บ้านแบงค์ออฟไชน่า เป็นสินเชื่อสำหรับท่านที่ต้องการไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งจะทำให้ท่านลดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยลง รวมถึงสามารถกู้เพิ่มเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี

จุดเด่น

 • ประหยัดได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก
 • สำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในระยะยาว ธนาคารขอนำเสนอดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะถูกลงเมื่อผ่อนกับธนาคาร 3 ปีขึ้นไป หรือ
 • กรณีท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในช่วงสั้นๆ ธนาคารมีดอกเบี้ยถูกในช่วงแรกเพื่อตอบความต้องการของท่าน ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
 • สามารถกู้เพิ่มเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต
 • ยอดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง ล้านละ 5,900 บาทต่อเดือน
 • ไม่บังคับทำประกันชีวิต

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย (สำหรับชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย สามารถเป็นผู้ค้ำประกันให้กับคู่สมรสสัญชาติไทยได้)
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือ
 • เจ้าของกิจการ ที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 3 ท่าน (ผู้กู้ร่วมต้องเป็นบุคคลในครอบครัว หรือคู่สมรสของผู้กู้หลัก)

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารใบคำขอสินเชื่อ และข้อมูลส่วนตัว

 • ใบคำขอสินเชื่อ (ขอได้จากสาขาของธนาคาร หรือโทร. 02-286-1010 ต่อ 2523 – 2527 วันและเวลาทำการ)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้

1. ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงาน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 ดือน

2. กรณีเจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ

 • ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือรายงานการประชุม
 • สำเนาบัญชีธนาคารนย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินของกิจการ 2 ปีล่าสุด รวมถึงบัญชีภายใน หรือเอกสารการเสียภาษี (ถ้ามี)

 เอกสารแสดงข้อมูลหลักประกัน

 • หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
 • สำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • หลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

2. พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ

3. อายุ 21 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี

4. อายุงาน

 • 6 เดือนขึ้นไป * สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • 1 ปีขึ้นไป ** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ
  เฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก   (หรือ พนักงาน white collar)
  ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป
 • 2 ปีขึ้นไป *** สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

*อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
**ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
***ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานหรือหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถ ตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

5. รายได้ต่อเดือน

 

อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
ต่างจังหวัด
พนักงาน

– กรณีกู้เดี่ยว

– กรณีมีผู้กู้ร่วม

กู้หลัก

กู้รอง

กู้หลัก + กู้รอง

 

> 15,000 บาทขึ้นไป

 

> 10,000 บาทขึ้นไป

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 15,000 บาทขึ้นไป

 

> 15,000 บาทขึ้นไป

 

> 10,000 บาทขึ้นไป

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 15,000 บาทขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

– กรณีกู้เดี่ยว

– กรณีมีผู้กู้ร่วม

กู้หลัก

กู้รอง

กู้หลัก + กู้รอง

 

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

> 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

> 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

* ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด

 • สาขาของแบงค์ออฟไชน่าทุกแห่ง
 • เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ กว่า 1,100 สาขา ทั่วประเทศ
 • เครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย์ กว่า 2,000 เครื่อง ทั่วประเทศ
 • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถชำระผ่านได้ทุกช่องทาง

หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ

 • หักเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวันของแบงค์ออฟไชน่า หรือธนาคารไทยพาณิชย์

วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ
 • โทร. 02-286-1010 ต่อ 2523 – 2527 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.30 หรือ
 • อีเมล์ personalloan.th@bankofchina.com

หมายเหตุ: สำหรับเงื่อนไขอื่นๆที่มิได้กล่าวถึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

**สนใจยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เรียบเรียงบทความ “สินเชื่อบ้าน แบงค์ออฟไชน่า”

โดย ทีมงาน คลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

LINE ID: @klungbaan

Related posts

USAThailand