• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่?

เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่?

บ้านเป็นความฝันของใครหลายคนที่อยากมี แต่ราคาบ้านในปัจจุบันก็ใช่ว่าจะคว้ามาครอบครองได้ง่ายๆ อย่างสินทรัพย์ชนิดอื่นๆ  กว่าจะเก็บหอมรอมริบได้เงินพอซื้อบ้านสักหลัง เวลาทั้งชีวิตก็อาจจะไม่พอ ดังนั้น การกู้ซื้อบ้านกับธนาคารจึงเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของทุกคน โดยเฉพาะเหล่ามนุษย์เงินเดือน ที่ดูจะมีภาษีมากกว่าอาชีพอิสระ ด้วยรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนในแต่ละเดือน ทำให้ธนาคารมีความเชื่อมั่นสูงว่าคนกลุ่มนี้จะสามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วน แต่ใช่ว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนจะสามารถยื่นกู้ได้ผ่าน หรือได้รับอนุมัติวงเงินเท่ากับราคาบ้านที่คิดจะซื้อ เพราะธนาคารก็มีเงื่อนไขในการคำนวณวงเงินกู้สูงสุดไว้เช่นกัน

เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าธนาคารจะปล่อยวงเงินเพื่อกู้ซื้อบ้านไม่เกิน  80 – 90% ของราคาประเมิน แต่นั่นเป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ เท่านั้น ซึ่งวงเงินกู้ที่แท้จริงทางธนาคารจะพิจารณาร่วมกับ รายได้สุทธิต่อเดือนของผู้ยื่นกู้ หนี้สินปัจจุบัน ระยะเวลาในการกู้ รวมทั้งดอกเบี้ยของธนาคาร เป็นต้น ซึ่งหากใครต้องการทราบว่ามีเงินเดือนเท่านี้ จะกู้ได้เท่าไหร่ ก็ต้องสอบถามหรือลองทำการยื่นเอกสารขอกู้กับทางธนาคารดู  แล้วมานั่งรอเวลาลุ้นผลอนุมัติกันตัวโก่งเลยทีเดียวว่าได้วงเงินเต็มราคาของบ้านหรือไม่ แต่ถ้าหากเรารู้วิธีการคำนวณหาวงเงินกู้สูงสุดอย่างคร่าวๆ ได้ ก็จะส่งผลดีในการวางแผนทางการเงินของเราในอนาคต ซึ่งอาจจะทำให้การยื่นกู้ซื้อบ้านได้อนุมัติผ่านง่ายขึ้นก็เป็นได้ วันนี้เราจึงมีวิธีการเบื้องต้นในการคำนวณหาวงเงินกู้ซื้อบ้านมาฝากเหล่ามนุษย์เงินเดือนกัน มีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง  หากผู้ยื่นกู้มีเงินเดือนรับสุทธิ  20,000 บาท ให้นำไปคูณกับจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้สูงสุดที่ผู้ยื่นกู้จะสามารถจ่ายได้ คือไม่เกิน  40% ของรายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะได้ (20,000 x 40)/100  = 8,000 บาท จากนั้นจะนำมาหักออกด้วยภาระหนี้สินที่ผู้ยื่นกู้ต้องชำระอยู่ก่อนแล้ว เช่น ค่าบัตรเครดิต ค่าผ่อนรถ หรือหนี้สินอื่นๆ

ซึ่งขอยกตัวอย่างที่  3,000 บาทต่อเดือน ได้เป็น 8,000 – 3,000 = 5,000 บาท ซึ่งคือจำนวนเงินที่ผู้ยื่นกู้จะสามารถจ่ายเพื่อผ่อนบ้านต่อเดือนได้ จากนั้นนำเงินส่วนนี้ไปคูณกับอัตราส่วนเงินผ่อนต่องวดตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยทั่วไปอยู่ที่ 1,000,000 บาทจะต้องจ่าย 7,000 บาทต่องวด ได้สัดส่วน 1,000,000 : 7,000  เท่ากับ (5,000 x 1,000,000)/7,000 =  714,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินกู้สูงสุดที่ทางธนาคารสามารถอนุมัติได้


อย่างไรก็ตาม แม้จะได้วงเงินกู้สูงสุดที่ 714,000 บาท แต่ใช่ว่าทางธนาคารจะปล่อยวงเงินกู้ให้ตามความสามารถที่เราผ่อนจ่ายได้ เพราะทางธนาคารจะต้องนำไปตัดสินใจร่วมกับราคาประเมินของบ้านด้วย เช่น  เงื่อนไขของธนาคารกำหนดไว้ว่าจะปล่อยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  85% ของราคาประเมินบ้าน ดังนั้น หากราคาประเมินบ้านอยู่ที่ 800,000 บาท 85% ของราคาประเมินจะเท่ากับ  640,000 บาท ดังนั้นทางธนาคารจะปล่อยวงเงินกู้สูงสุดให้เราเพียง 640,000 บาท แต่ถ้าบ้านราคา 900,000 บาท ซึ่ง 85% ของราคาประเมิน คือ 765,000 บาท ธนาคารก็จะปล่อยวงเงินกู้ตามความสามารถในการผ่อนจ่ายของผู้ยื่นกู้ คือ 714,000 บาทเท่านั้น

สุดท้ายนี้สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเงินเดือนเท่านี้ จะกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่ แต่ก็ไม่อยากคิดอะไรให้ปวดสมอง เรามีตารางแสดงเปรียบเทียบเงินเดือนกับวงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้มาฝากกัน โดยมีระยะเวลาสัญญาที่ 30 ปี และไม่มีภาระหนี้สินอื่นๆ ดังนี้

*หมายเหตุตัวเลขประมาณการเท่านั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบ เช่น อาชีพ อายุ การกู้ร่วม เป็นต้นเรียบเรียงบทความ “เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่?”

โดย ทีมงาน คลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

LINE ID: @klungbaan

Related posts

USAThailand