• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

ขั้นตอนการโอนบ้าน

ขั้นตอนสุดท้ายของการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญที่สุด ก็คือขั้นตอนของการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งขัั้นตอนนี้ทั้งผู้ซื้อ,ผู้ขายและเจ้าหน้าที่ธนาคารจะมาเจอกันที่สำนักงานที่ดิน เพื่อทำการซื้อขายและทำสัญญากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินด้วย ในส่วนนี้จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายควรตกลงเรื่องค่าทำเนียมการโอนต่างๆ ก่อนทำการตกลงซื้อขายหรือก่อนทำสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อป้องกันการโต้เถียงขึ้นในภายหลังรวมถึงเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมเพราะขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์เป็นนิติกรรมทางกฎหมายที่ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรว่าบ้านที่ท่านซื้อได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

USAThailand