• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อบ้าน

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อบ้าน

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อบ้าน

อยากมีบ้านแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน มีบ้านในฝันแต่ไม่รู้จะเตรียมตัวยังไง มาเตรียมเอกสารเช็คความพร้อมไปด้วยกัน
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราต้องเตรียมความพร้อมคือความสามารถในการชำระหนี้ของเรา และทำความเข้าใจในกระบวนการและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ เพื่อการเตรียมความพร้อมและเอกสารให้การขอสินเชื่อของเราเป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยาก อนุมัติไว เอกสารเตรียมขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อบ้าน

สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)

สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)

สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)

ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)

ใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน

สำเนาผลการเดินบัญชี (Bookbank) ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารแสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน/ทรัพย์สิน/ทะเบียนรถ/โฉนดที่ดิน ที่ปลอดภาระแล้ว

ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50/ใบภงด.) (ถ้ามี)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, ทนาย, พยาบาล, วิศวกร ฯลฯ)

สำเนาใบเสร็จผ่อนบ้านหรือรถยนต์ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)

สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)

สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)

ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)

ใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน

สำเนาผลการเดินบัญชี (Bookbank) ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

สำเนาผลการเดินบัญชี (Bookbank) ย้อนหลัง 6 เดือน (บริษัท)

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

ใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์

เอกสารแสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน/ทรัพย์สิน/ทะเบียนรถ/โฉนดที่ดิน ที่ปลอดภาระแล้ว

ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย/ ใบแสดงการหักภาษี ภพ.30 ย้อนหลัง 6เดือน

ใบเสร็จรับเงิน/ บิลซื้อขายสินค้า (ใบที่เปิดรับ Order)

ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)

รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ย้อนหลัง 3 เดือน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, ทนาย, พยาบาล, วิศวกร ฯลฯ)

สำเนาใบเสร็จผ่อนบ้านหรือรถยนต์ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารในการยื่นขอสินเชื่อบ้านอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้นๆ  ดังนั้น เราควรศึกษาเงื่อนไขข้อมูลและสอบถามรายละเอียดจากสถาบันการเงินนั้นๆอีกครั้ง และอาจมีแบบฟอร์มต่างๆ แนบมามา ก่อนกรอกข้อมูลควรพิจารณา อ่านเงื่อนไขให้ละเอียดทุกครั้ง เช่น แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เพื่อตรวจสอบประวัติเครดิตบูโร เรียบเรียงบทความ “เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อบ้าน”

โดยทีมงานคลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

Line ID : @klungbaan 

Related posts

USAThailand