• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

ขั้นตอนการตรวจสอบโฉนดที่ดินหรือการขอคัดเอกสาร

ขั้นตอนการตรวจสอบโฉนดที่ดินหรือการขอคัดเอกสาร

ในการตัดสินใจซื้อที่ดินสักแปลง สิ่งที่ผู้ซื้อควรทำเพื่อป้องกันการถูกฉ้อโกงจากการปลอมแปลง เอกสารที่ดินหรือถูกบุคคลภายนอกสวมรอยเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อหลอกลวงตามที่พบเห็นได้เป็นจำนวนมากในข่าวสมัยนี้ การตรวจสอบที่ดินเบื้องต้นจึงถือเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว คือการตรวจสอบที่ดินว่ามีอยู่จริงและมีข้อมูลที่ดินตรงตามที่ต้องการซื้อจริงหรือไม่ หรือมีภาระผูกพันอะไรหรือไม่ การตรวจสอบมี 2 วิธี คือ

1.ตรวจสอบด้วยตนเอง

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลโฉนดที่ดินได้ด้วยตนเองผ่าน 2 ช่องทางคือ

  • ทางApplication บนมือถือคือ App: Landmaps เป็นแอพพลิเคชั่นของกรมที่ดิน เพียงกรอกเลขที่โฉนดหรือเลขที่ที่ดินก็สามารถรู้รายละเอียดเบื้องต้นได้
  • ทางเว็บไซต์ dolwms.dol.go.th/tvwebp/ เป็นเว็บไซต์ของกรมที่ดินที่เปิดให้ประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลโฉนดที่ดินด้วยตนเอง

วิธีดังกล่าวเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นที่ง่ายและรวดเร็ว ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อความรอบคอบในการทำนิติกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นก็สามารถช่วยในการตัดสินใจทำนิติกรรมได้เป็นอย่างดี2.ตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนหรือขอคัด ขอถ่ายเอกสารที่สำนักงานกรมที่ดิน

การขอตรวจสอบหรือตรวจหลักฐานทางทะเบียนที่กรมที่ดิน สามารถทำได้โดยยื่นแบบ ท.ด.9 ซึ่งก็คือ คำร้องขอโดยทั่วไปเช่น ขอคัดเอกสาร ขอทราบราคาประเมินที่ดิน เป็นต้น คำร้องดังกล่าวจะมีพื้นที่ให้กรอกรายละเอียดของที่ดิน เหตุแห่งการขอ และสิ่งที่ต้องการจะขอ เอกสารที่ต้องใช้ในการขอผู้ขอต้องนำบัตรประชาชนและเอกสารแสดงส่วนได้เสียในที่ดินไปด้วย (ถ้ามี)

ตัวอย่างแบบ ท.ด.9

การขอตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดิน สามารถทำได้โดยยื่นคำขอและต้องมีรายละเอียดในส่วนของเลขที่โฉนด เลขที่ที่ดิน ระวาง ที่ตั้งของที่ดินแปลงที่จะขอตรวจสอบว่าอยู่ตำบล อำเภอ จังหวัดอะไร

ส่วนกรณีต้องการตรวจสอบภาระผูกพันต่างๆ ผู้ขอต้องนำบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานทางทะเบียน เช่น เลขโฉนด เลขที่ที่ดินไปยื่นคำขอตรวจเอกสารที่สำนักงานที่ดินได้

ขอบคุณข้อมูล

  • http://www.dol.go.thเรียบเรียงบทความ “ขั้นตอนการตรวจสอบโฉนดที่ดินหรือการขอคัดเอกสาร”

โดยทีมงานคลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

Line ID : @klungbaan Related posts

USAThailand