• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

คำนวณสินเชื่อบ้าน

การมีบ้านของตัวเองเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน แต่การจะมีบ้านสักหลังสำหรับหลาย ๆ คน ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการซื้อบ้านนั้น มีกระบวนการหลากหลายขั้นตอน หนึ่งในนั้นก็คือ “การคำนวณสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย” ซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยขอกู้ หรือติดต่อธนาคารเลย อาจมองว่าเป็นเรื่องชวนปวดหัวและยุ่งยากอยู่ไม่น้อย เพราะปัจจุบันสถาบันการเงินแต่ละที่ มีข้อเสนอที่หลากหลาย และแตกต่างกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเปรียบเทียบมากยิ่งขึ้น

ทีมงาน “คลังบ้าน” จึงรวบรวม แบบคำนวณสินเชื่อ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้ศึกษาข้อมูล และเปรียบเทียบวงเงินในการขอกู้ , ระยะเวลาที่ขอกู้, อัตราดอกเบี้ย, เงื่อนไขต่าง ๆ รวมไปถึงความสามารถในการผ่อนชำระในแต่ละเดือน เพื่อเป็นตัวช่วยในการติดสินใจได้มากยิ่งขึ้น


USAThailand