• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์

15

จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

โดยมีหลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมโอนและจำนอง ดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมการโอน (ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์) ค่าธรรมเนียมปกติคิด 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ขณะที่ค่าธรรมเนียมตามมาตรการ ลดเหลือ 0.01% ของราคาประเมินทุนทรัพย์
  2. ค่าธรรมเนียมการจำนอง (อันเนื่องจากการซื้อขายตามมาตรการเท่านั้น) ค่าธรรมเนียมปกติคิด 1% ของราคาจำนองขณะที่ค่าธรรมเนียมตามมาตรการ ลดเหลือ 0.01% ของราคาจำนอง(เฉพาะค่าธรรมเนียมจำนองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เรียกเก็บอย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท)

เพื่อให้สามารถเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการดังกล่าวจึงทำตารางเปรียบเทียบดังนี้

รายละเอียด แบบเดิม แบบมีมาตรการสนับสนุน หมายเหตุ
กรณีที่ 1
ซื้อบ้านราคา 2,000,000 2,000,000
ราคาประเมิน 2,000,000 2,000,000 ต้องตรวจสอบราคาจากสำนักงานที่ดิน
วงเงินกู้ 1,800,000 1,800,000 ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ธนาคารอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการโอน 40,000 200
ค่าจดจำนอง(วงเงินกู้) 18,000 180
รวมค่าใช้จ่าย 58,000 380 ประหยัดค่าใช้จ่าย 57,620 บาท
กรณีที่ 2
ซื้อบ้านราคา 2,000,000 2,000,000
ราคาประเมิน 1,800,000 1,800,000 ต้องตรวจสอบราคาจากสำนักงานที่ดิน
วงเงินกู้ 1,800,000 1,800,000 ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ธนาคารอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการโอน 36,000 180
ค่าจดจำนอง(วงเงินกู้) 18,000 180
รวมค่าใช้จ่าย 54,000 360 ประหยัดค่าใช้จ่าย 53,640 บาท

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าแม้จะซื้อบ้านในราคา 2,000,000 บ้านและยื่นกู้ได้ 1,800,000 บาทเท่ากัน แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับราคาประเมินทุนทรัพย์(จากกรมธนารักษ์ซึ่งตรวจสอบได้จากสำนักงานที่ดิน) ด้วยอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวถือว่ามีส่วนช่วยในการกระตุ้นการซื้อขายภาคอสังหาฯเป็นอย่างยิ่งเพราะค่าธรรมเนียมถือเป็นต้นทุนหลักหากมีการปรับลดลงอย่างมาก ก็คาดว่าจะทำให้ผู้ที่สนใจซื้ออสังหาฯรวมถึงผู้ประกอบการ ตัดสินใจ ซื้อ-ขายอสังหาฯ ได้ง่ายขึ้น

 

 

เรียบเรียงบทความ “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์”

โดย ทีมงาน คลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

LINE ID: @klungbaan

Related posts

USAThailand